Natur og friluftsliv

I FDF spiller friluftsliv en vigtig rolle – i alle aldersklasser. For puslinge og tumlinge kan det for eksempel udmønte sig i, at vi går på opdagelse i naturen, bygger huler og lærer at tænde et bål. Som pilte og væbnere tager vi måske på kanotur, klatrer i træer eller bruger naturens materialer til at lave flotte smykker. Seniorvæbnere og seniorer vil måske udfordre sig selv med overlevelsesture og adventure race, tage til andre lande for at opleve naturen der, eller hygge om bålet med lækker gourmetmad.

Leg, fantasi og opfinderi

I FDF vil vi gerne inspirere børn til at tænke kreativt og bruge fantasien. Som pusling og tumling bruger vi meget tid på at lege – både inde og ude. Eller vi klæder os ud og tager til månen i vores månefartøj og spiser astronautkage. Som pilt eller væbner vil du måske blive sendt på spionløb, hvor du som agent skal bryde koder for at fange spionen eller bygge en fed sæbekassebil med indbygget samtaleanlæg, så føreren kan tale med folkene i pitten.

Kristendom

FDF bygger på et kristent livssyn. Man behøver ikke at tro på Gud for at være med i FDF, men kristendommen er en del af FDF. I de små klasser vil man oftest møde det i form af historier og fortællinger, der har en kristen grundholdning. I de større klasser tager vi måske en snak om etik og moral, og om hvad meningen med livet er. Vores kristne fundament betyder også, at vi har en holdning til, hvordan vi behandler hinanden. At der skal være plads til alle i vores fællesskab og at vi behandler hinanden med respekt.
På længere sigt er FDF et godt afsæt for personlig udvikling. Vi oplever, at mange FDFere har fået stærke sociale kompetencer i FDF, har lært at tænke ud af boksen og har sans for at vælge til og fra overfor de vigtige ting i livet. Det, mener vi, er en god ballast at have med sig i voksenlivet.