Senest opdateret 28-09-2020

Dette er de samværsregler, som FDF Hasle-Åbyhøjs ledere og bestyrelse har bestemt skal gælde for alle aktiviteter og arrangementer i FDF Hasle-Åbyhøj, hvor der er deltagere på 18 år eller derunder.

Formålet med samværsreglerne er at forebygge overgreb på børn og unge. Reglerne skal for at tage hensyn til den enkelte og dennes personlige grænser, som kan være meget forskellige. Desuden er samværsreglerne lavet for at undgå, at der opstår uretmæssig mistanke mod en leder. Regler gælder både for fysiske og virtuelle FDF-møder og FDF-aktiviteter. Samtidig er alle ledere forpligtigede til at reagere, hvis de mener, at en anden leder går over stregen.

Overnatning

Ved arrangementer sover drenge og piger hver for sig. Det vil sige i hvert deres soverum, telt eller bivuak. På samme måde skal ledere og deltagere sove hver for sig. Der kan være særlige omstændigheder, som umuliggør fuldstændig kønsopdelt samt børne-/leder overnatning, eller tilfælde hvor dette ikke er hensigtsmæssigt. Her er det fælles pligt at sikre, at overnatningen stadig foregår under hensyntagen til alle.

Børn og unge under 18 år må ikke overnatte hjemme hos lederne privat, med mindre, det foregår som del af et arrangement, og der er flere ledere tilstede.

Toilet- og badeforhold

Vi har respekt for børnenes blufærdighed ved omklædning og badning. Derfor skal drenge og piger altid have mulighed for at klæde om og bade hver for sig. Ledere bader kun med børn og unge af samme køn.

Sprogbrug

Her i kredsen taler vi ordentligt til hinanden. Lederne er rollemodeller for et sobert sprog, der hverken virker stødende, nedsættende eller krænkende.

Sociale medier

Ledere bør ikke opsøge kredsens børn gennem sociale medier. Der bør kun etableres sociale grupper med børn, hvor der minimum er 2 ledere er med. Samtale og kommunikationen på sociale medier bør også leve op til FDFs værdigrundlag og samværsregler.

Ledere

Alle skal kende til kredsens samværsregler. Nye ledere skal have disse samværsregler forklaret af kredsledelsen.

Så vidt det er muligt, skal alle holdene/klasserne besættes med ledere af begge køn. Nytilkomne ledere bør ikke fra starten have eneansvaret for en gruppe børn.

På ture og weekender, hvor der er børn og unge under 18 år tilstede, skal der altid være mindst to ledere, hvoraf mindst én er over 18 år. Det tilstræbes, at der altid er ledere af begge køn tilstede.

Alkohol og rygning

I FDF Hasle-Åbyhøj er det er forbudt at beruse sig, når man er sammen med børn og unge, dette gælder øl, vin, spiritus samt euforiserende stoffer. Dette gælder i forbindelse med alt samvær og tilstedeværelse af børn og unge under 18 år.

Rygning foregår ikke sammen med børn og unge. På ture/lejre foregår rygning væk fra øvrige fælles arealer og altid udenfor. Der ryges ikke under klassemødet. Unge under 18 år må ikke ryge på ture/lejre, medmindre det er godkendt af forældre/værge.

Børneattest

For alle ledere og hjælpe-ledere (fx seniorer), der har kontakt med børn og unge under 18 år gennem FDF, skal der indhentes en børneattest mindst hvert tredje år. Første gang sker når man bliver 15 år eller indmelder sig i FDF Hasle-Åbyhøj. Børneattesten bruges til at tjekke for pædofile domme i Det Centrale Kriminalregister.

Ansvar

Alle ledere er fælles ansvarlige for, at reglerne bliver overholdt. Hvis en leder overtræder reglerne, er det kredslederens/bestyrelsens opgave at påtale dette over for vedkommende.